Det sker

DET SKER

træning gennem leg

MEN IKKE LEG FOR SJOV

 

Nakke- og hovedtraumer

med fokus på vestibulære dysfunktioner

Thommysminde den 18. januar 2019, kl. 9.00-17.00

 

 

Målgruppe: Fysioterapeuter

 

Undervisere:Fysioterapeut Mette Steenkjær Lund, uddannet 1994, Odense.

 

Mette har igennem mange år arbejdet med patienter omkring det neurologiske speciale og med fokus på vestibulære dysfunktioner. Mette samarbejder med anerkendte specialister indenfor øre, næse, -halslidelser og optometrister. Hun har bl.a. erhvervet sig special kompetencer ved rejser til USA og Tyskland, hvor hun i tværfaglig sparring har fulgt udredning og behandling af denne patient gruppe. Desuden er Mette selvstændig praktiserende, hvor hun primært ser denne patientgruppe.

 

Fysioterapeut Michael Kristensen, uddannet 1994, Odense.

MR, MT, MDT, med exam acu, master i rehabilitering og Lektor i fysioterapi ved UCL Odense. Michael har i sit virke som fysioterapeut, primært arbejdet i privat praksis, og har siden 2010 været fastansat på fysioterapeut-uddannelsen i Odense. Hans faglige speciale område er de muskuloskeletale patienter, med bl.a. fokus på nakke / hovedpine patienter og vestibulære dysfunktioner.

 

Pris: kr. 1.300,- incl. forplejning

 

Deltagere:Max. 25 deltagere – efter først til mølle-princippet

 

Tilmelding:Tilmelding til Thommysminde på 7587 3394 eller via mail på info@thminde.net.

 

Indbetaling af deltagergebyr til Den Jyske Sparekasse,

Regnr. 9560 kontonr. 42 0000 1066 – mærket: Dit navn

 

Din tilmelding er først endelig, når vi har din betaling.

 

Adresse:Hvejselvej 63, 7300 Jelling

 

 

Vejledende program for dagen

 

9.00-9.05 Velkomst

 

9.05-10.00 Funktionel anatomi cervical columna MKR

Neurologisk undersøgelse, inkl. kranienerver

 

10.00-11.00 Anatomisk gennemgang af det vestibulære system og synssans MSL

Herunder gennemgang af sanseintegrative processer

 

11.00-11.15 Pause med forfriskning, breakers

 

11.15-12.30 Undersøgelse af cervical columnae, herunder proprioception MKR

12.30-13.00 Frokost

 

13.00-13.30 Valg af behandling /øvelser for cervicale dysfuntioner MKR

 

13.30-15.00 Undersøgelse og test af det vestibulære apparat MSL

Øjenundersøgelser

Praksis test og øvelsesforslag / træning af syn, balance og svimmelheds dysfunktioner

 

15.00-15.30 Kaffe/te

 

15.30-16.45 Klinisk ræsonering MSL/MKR

Hvad gør vi med disse patienter ? – casearbejde

 

16.45 Evaluering MSL/MKR

 

17.00 Tak for denne gang

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Thommysminde ApS

Hvejselvej 63, Hvejsel

7300 Jelling​

 

Tlf: 75 87 33 94

Mail: info@thminde.net