Barn

Skal dit barn blive bedre motorisk?

Børn, der ikke udvikler deres motoriske færdigheder, kan få mange sociale problemer, fordi de ikke kan følge med i legen med deres jævnaldrende kammerater. Det er også ofte årsag til koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder - og kan give problemer i forhold til deres skole og fremtidig uddannelse.


Thommysminde er anerkendt for fysioterapi, træning, behandling og genoptræning af børn i alle aldre - med fysio- og ergoterapeuter, der er specialuddannede indenfor børneområdet.


Som noget helt unikt for Thommysminde tilbyder vi også motorisk træning på hest.


Vi træner børn med mange forskellige udfordringer og diagnoser:


  • Grovmotoriske problemer - fx balance, stabilitet, ligevægtsreaktioner, afværge-reaktioner og koordination/rytme i forhold til at trille, rulle, krybe, kravle, gå, løbe og hoppe.
  • Finmotoriske problemer - evnen til at udføre målrettede og afstemte bevægelser inden for et lille område. Finmotorikken indeholder håndmotorik, mimik, talen, øjnene og føddernes motorik.
  • Problemer med skævheder, ømhed eller funktionen i et led
  • Udfordringer i forhold til ADHD, asperger, autisme og lignende
  • Genoptræning efter operation


Barnets motoriske udvikling stimuleres naturligt gennem leg. På Thommysminde ligner den motoriske træning også leg, men 'legen' og de udfordringer, som barnet bliver stillet overfor, er gennemprøvede og udviklet til at styrke barnets svagheder. De giver barnet en bekræftelse i de styrker, det enkelte barn også besidder, og hjælper med at blive grounded og finde en ro i kroppen, som de kan bruge aktivt i fremtiden.


Vi tilbyder både vederlagsfrie og private forløb

Test dit barn


Udvikler dit barn sig motorisk i overensstemmelse med sin alder?


Få en kvalificeret udredning. En gang for alle.


Læs om

Test dit barn

Motorisk træning


Intensiv og individuel, motorisk træning, ergo- og fysioterapi, hvor dit barn får sin egen, personlige børneterapeut.


Læs om

Motorisk træning

Motorisk træning på hest


Massiv og konstant sansestimulering med markante resultater. Som selvstændig træning eller som målrettet kombinationstræning.


Læs om

Motorisk træning på hest


Motorikhold


Giv dit barn et motorisk boost med masser af udvikling på koncentration, finmotorik, grovmotorik og sansemotorik.


Læs om Motorikhold

Babymotorik – for mødre/

mødregrupper


Lær, hvordan du giver dit barn en motorisk god start på livet. Intensivt forløb for mødre/mødregrupper og børn ml. 3 – 12 mdr.


Læs om Babymotorik


Information


Træningen foregår i træningssal eller på hest i ridehuset eller i naturen.


Ofte vil træningen være kombinationstræning, hvor barnet både trænes på hest og i træningssalen.


Hvilken slags træning der er bedst for det enkelte barn, bliver klarlagt før træningen påbegyndes og tilpasses løbende barnets udvikling undervejs i forløbet.

Hvordan kommer du igang?

Første skridt – mistanke om motoriske udfordringer?

 

Har du en mistanke om, at dit barn ikke fungerer optimalt?


Som forældre kan du vælge at købe en test og finde ud af, om dit barn er alderssvarende i motorik - og om der er grundlag for at iværksætte en indsats.


Bor du i Vejle kommune, kan der være hjælp at hente via Tværfagligt center for børn og unge (TCBU).

Du kan, som forældre snakke med personalet i barnets daginstitution/skole, og disse kan henvende sig til TCBU for at få klarlagt, om barnet har behov for en motorisk indsats.

Thommysminde har et flerårigt samarbejde med TCBU ved Vejle Kommune omkring motorisk træning af børn.

 

Såfremt det ikke er muligt at få et træningsforløb via din kommune, tilbyder vi dette via egenbetaling.

Vederlagsfri, henvisning eller egenbetaling?

 

Dit barn er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, når det har en diagnose, som er udstykket i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Det kan være som følge af en ulykke, operation, hjerneskade eller medfødt sygdom. Det er egen læge, der henviser. I nogle tilfælde kan det være den læge, dit barn er tilknyttet på sygehuset. En fællesnævner for den vederlagsfritræning er, at barnet har behov for træning forventeligt gennem hele livet for at opretholde et godt funktionsniveau.


Nogle børn bliver henvist via TCBU. Her er det forældre eller personalet i barnets daginstitution, der henvender sig til TCBU for at få klarlagt, om barnet har behov for træning. De enkelte kommuner har varierende, men klare retningslinjer for, hvor ringe den motoriske udvikling skal være for, at dit barn er berettiget til en henvisning fra TCBU. Får barnet en henvisning, giver sygesikringen tilskud.


Et træningsforløb via TCBU strækker sig mellem 3 og 6 måneder – afhængig af, hvordan dit barn udvikler sig.


Kontakt os med det samme, hvis dit barn har fået en diagnose, der berettiger til vederlagsfri fysioterapi. Så finder vi ud af, hvad der skal ske fremadrettet.


Børn, der er for gode til at få et forløb gennem TCBU, kan i nogle tilfælde henvises fra egen læge, hvis lægen vurderer, at dit barn er i den kategori, der berettiger til delvist betalt motorisk træning via sygesikringen. Vi ser det ikke tit, men det forekommer.


Kan du ikke få en lægehenvisning, kan du henvende dig direkte til Thommysminde og træne på egenbetaling.


Vi har en ridefysioterapeut med overensskomst med sygesikringen tilknyttet Thommysminde, så dit barn kan modtage vederlagsfri ridefysioterapi betalt af det offentlige.

 Er dit barn ikke berettiget til vederlagsfri ridefysioterapi, tilbyder vi motorisk træning på hest – med egenbetaling.

Den første konsultation

 

Vi går i gang, så snart vi kan tilbyde en tid, som passer ind i jeres kalender. Hvis I er låst fast på, at det kun kan være en eller to dage om ugen og kun efter fx kl. 14.00, kan der være længere ventetid, end hvis I har mulighed for at springe til på et hvilket som helst tidspunkt.


De lidt sene eftermiddagstider er forbeholdt skolebørn, så de går glip af så lidt skole som muligt.


På træningsdagen møder I bare op som aftalt. Den første konsultation tager ca. 45 min. inkl. journalskrivning. Barnet undersøges, og terapeuten spørger ind til de udfordringer barnet har. Sammen tilrettelægger I, hvordan træningen kan foregå, og I får muligvis også hjemmearbejde med hjem.

Varigheden af et trænings- eller behandlingsforløb?

 

Det afhænger af det enkelte barn, om det er en eller to gange om ugen, der skal trænes/behandles. Det aftales i samarbejde med terapeuten. Der afsættes typisk 30 min. inkl. journalskrivning pr. træning/behandling.


Husk: Løst tøj/træningstøj, som barnet kan bevæge sig i. Afhængig af træningen kan det være en fordel at have indendørs kondisko på. Andre gange er bare tæer at foretrække.


Varigheden af et samlet trænings- eller behandlingsforløb varierer. Er det et forløb af længere varighed, er trænings- eller behandlingstiden typisk den samme hver uge - med mindre andet aftales. Ved kortere forløb aftales en ny tid fra gang til gang.


Terapeuten vil - så vidt det er muligt - være den samme hver gang. Ved ferie mv. kan der komme en anden terapeut på. Terapeuten kan også vurdere, at det vil være godt for barnet, at en anden terapeut overtager træningen for at fremme udviklingen. En ny terapeut ser nogle nye og andre ting, og dermed giver det i sidste ende en endnu bedre træning for barnet.

Bliver I forhindret?

 

Husk at melde afbud senest kl. 8.15 den pågældende træningsdag - og meget gerne tidligere. Ved manglende eller for sent afbud opkræves et gebyr.

Børn med eller uden ledsager?

 

For nogle børn er en god idé, at den, der følger barnet til træning, også er med under træningen. For andre er det bedst, hvis der ikke er nogen med. Hvad der fungerer bedst, aftales med terapeuten.


Under alle omstændigheder er der løbende mulighed for at se en del af træningen. Både for at opleve hvad barnet har lært. Og for at få gode ideer eller opgaver til hjemmetræning.

Vil du have dit barn til træning/behandling på Thommysminde?

 

Ring T. 75 87 33 94 og få en tid. Vores træningstider ligger typisk ml. kl. 8.00 – 16.00.Har du spørgsmål?

Ring endelig på T. 75 87 33 94. Så hjælper vi dig videre.