Nyheder

Det sker / Nyheder

HJÆLP TIL HJERNETRÆTHED

Vi har startet et samarbejde med Berit Therkelsen, som har speciale i ergoterapi med særligt neurologiske borgere samt i hjernetræthed.


Hvad er hjernetræthed?


Træthed optræder i mange former og i mange gradbøjninger.

Træthed er en subjektiv og usynlig følelse, et heterogent symptom, som er vanskelig at definere, afgrænse og måle.

Træthed er et fællestræk for tilstande, hvor ens krop er syg eller i ubalance, fysisk eller psykisk.


Hjernetræthed også ofte kaldet mental fatigue er for mange et stadig ukendt fænomen, men ikke des tro mindre oplever utrolig mange hjernetræthed efter pludselig opstået sygdom.

Hjernetræthed er en af de mest hyppige konsekvenser efter en skade på hjernen, men også efter andre sygdomme som sklerose, langvarig stress og nu også en ofte set følgevirkning efter COVID-19.


Mange personer med ovenstående sygdomme oplever hjernetræthed som den dominerende årsag til, at de føler sig begrænset i hverdagen. Fx i at deltage i sociale arrangementer, passe deres arbejde eller studie.

Symptomerne på hjernetræthed er meget individuelle, men fælles for dem alle er, at de ikke nødvendigvis er der hele tiden, men kan opstå pludselig og helt uden varsel, og også ofte ved mindre krævende aktiviteter, hvilket alt sammen gør det svært for den ramte at kontrollere, men også ofte svært at forklare for sine omgivelser.

 

Mit arbejde med hjernetræthed


Mange der kommer i min klinik har ofte svært ved selv at beskrive deres træthed, og de ved måske slet ikke at der findes et begreb ”hjernetræthed”, som kan forklare de udfordringer de oplever i deres hverdag.


For at kunne vejlede mine klienter godt omkring hjernetræthed og hensigtsmæssig energiforvaltning er det vigtigt for mig at tage udgangspunkt i netop den enkelte klients situation, herunder symptomer, men også den enkelte klients interesser, vaner, roller og aktivitetsudførelse, som ofte alle er blevet påvirket af den opståede hjernetræthed.


Fokus ved mine individuelle forløb er, at mine klienter opnår en forudseende erkendelse af deres hjernetræthed og energiforvaltning.

Dvs. bliver bevidst om hvilke symptomer netop han/hun har på begyndende hjernetræthed, samt blive bevidst om i hvilke situationer det opstår og hvor hurtigt.  Men ligeså vigtigt er det, at min klient bliver bevidst om hvad der for ham/hende virker forebyggende og kan give energi i det daglige. Ofte er der et mønster, som kan være svært for den enkelte selv at blive bevidst om, men som med et målrettet fokus, visualisering og dialog kan blive tydeliggjort.

Denne tydeliggørelse er bl.a. vigtig i forhold til træning af evt. kognitive eller fysiske dysfunktioner.

Men for at få noget ud af træningen skal den planlægges så hjernen er frisk og kan indlære og præstere.


Derudover skal tydeliggørelsen hjælpe mine klienter til at opbygge en forudseende erkendelse, så de selvstændigt og sikkert kan mestre deres hverdag og genoptage deres interesser, roller og for dem meningsfulde aktiviteter, uden at føle de bliver konstant overmandet af deres hjernetræthed.

Men i denne proces bliver der særligt stillet krav til mine klienters vaner, hvorfor der netop er tale om en proces og ikke noget der ændrer sig fra den ene dag til den anden.


Hvem er jeg


Jeg hedder Berit Therkelsen og er autoriseret ergoterapeut med speciale indenfor neurorehabilitering.

Siden 2014 har jeg specialiseret og fokuseret min viden særligt omkring hjernetræthed, og om hvordan denne træthed påvirker både den ramte, men også de pårørende til den ramte, hvis hverdag ofte er markant ændret fra tidligere.

Dette har bl.a. resulteret i udviklingen af arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi”, som jeg har udviklet til brug i mit arbejde med hjernetræthed. Denne intervention er lige nu ved at blive beskrevet og udarbejdet, så andre terapeuter/behandlere også vil kunne benytte redskabet fremadrettet.


Se mere på Berits hjemmeside: https://berittherkelsen.dk/

 


Kursus for fysioterapeuter

 

Der arbejdes på, at få nogle nye kurser for terapeuter klargjort, til vi igen må samles og blive udfordret :-)