Neuro-forløb

Intensiveret træningstilbud

Hjerneblødninger og blodpropper i hjernen kan forårsage skader, som hindrer dig i at gøre, hvad du før kunne uden besvær. Bevægelser, du før udførte uden at tænke over det, er nu umulige eller vanskelige.


Thommysmindes intensiverede træningstilbud henvender sig til dig – ung eller voksen - med en erhvervet hjerneskade.


Træningen tager udgangspunkt i de funktionsproblematikker, du oplever i hverdagen. Det kan eksempelvis være problemer med at stå på benene, rejse eller sætte sig på en stol, holde balancen, spise, klare toiletbesøg, forcere trappetrin, gå eller måske endda løbe.


Forskning har vist, at målrettet og specifik terapeutisk træning er væsentlig for, at du efter en hjerneskade opnår en højere funktionsevne. Med fokus på dine mål træner vi de funktioner, du har svært ved. Forskning viser desuden, at hyppig og intensiv træning er vigtigt for et succesfuldt genoptræningsforløb. (kilder: https://www.neurofys.dk/files/1/stroke_rehabilitation_langhorn.pdf )


Vores hjerne er plastisk og har evnen til at forandre og udvikle sig uanset alder. Dette gør det muligt at generhverve nogle af de tabte funktioner, hvis vi træner intensivt. Det er væsentligt, at din genoptræning påbegyndes så tidligt som muligt, men forbedringer har vist sig at kunne forsætte flere måneder eller år efter skadens opståen afhængigt af bl.a. rehabiliteringsindsatsen. Forud for et intensivt træningsforløb foretages en forundersøgelse med henblik på afklaring af dine udviklingsmuligheder.


Genoptræningen foregår i trygge og tillidsfulde rammer og varetages af fysioterapeuter med efteruddannelser og specialviden inden for området. Vi er 5 fysioterapeuter og en idrætsfysiolog med hver vores specifikke kompetencer indenfor træning af mennesker med neurologiske udfordringer. Som noget helt unikt tilbyder vi en kombination af motorisk træning på hest samt ergo- og fysioterapi på et fagligt højt niveau og vores træning gør en forskel.  Der arbejdes i træningsforløbene tæt sammen med pårørende, læge, kommunen og bandagister

Kom i gang med din træning

Udtalelser

”Jeg har fået selvtilliden tilbage. Jeg tør nu tænke på fremtiden, og jeg nyder at have fået min frihed igen. Starten er gået, så nu er det bare derudaf”


Jørgen 72 år, blodprop
Jeg kan mærke at kombinationen mellem træning i salen og på hesten samme dag, er godt for min sygdom

og gang


Lene 51 år, neurologisk sygdom
”Min balance bliver bedre og spændingerne i venstre arm og ben mindskes betydeligt, så jeg har færre smerter og bedre kan bruge dem. Jeg har desuden mere ro i hovedet, når jeg har redet.”


Jan 61 år, hjerneblødning

  • Forskning viser, at hyppig og intensiv træning er vigtigt for et succesfuldt genoptræningsforløb.

  • Vores hjerne er plastisk og har evnen til at forandre og udvikle sig uanset alder. Dette gør det muligt at generhverve
    nogle af de tabte funktioner, hvis vi træner intensivt.

  • Som noget helt unikt tilbyder vi en kombination af motorisk træning på hest og fysioterapi på et fagligt højt niveau,
    og vi ser resultater.